Hot!!!
» Tag Archives: cách thiết lập lưới vẽ

Tag Archives: cách thiết lập lưới vẽ

Thiết lập bảng vẽ trong Corel

thiết lập bảng vẽ trong Corel

Học vẽ Corel qua ví dụ sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thiết lập bảng vẽ trong Corel. Trong Corel ngoài việc vẽ ra, ta cũng cần quan tâm đến việc thiết lập một trang giấy vẽ, khổ giấy, đơn vị tính …. Ngoài ra, tôi còn hướng dẫn cho các bạn cách hiển thị lưới, và tô màu ... Read More »

Scroll To Top